RUT-avdraget

Att anlita en städfirma har blivit billigare sedan det s.k. RUT-avdraget infördes den 1 juli 2007. RUT, som står för Rengöring, Underhåll och Tvätt, är en beteckning som används för systemet med möjligheten att göra avdrag för hushållsnära tjänster, såsom städhjälp. Reparationer och underhåll ingår inte i RUT utan hör istället till ROT-avdraget (avdraget för renovering, ombyggnad och tillbyggnad).

Hushållsnära tjänster är en beteckning på tjänster som utförs i privata hem. Till denna typ av tjänster räknas arbete såsom städning och fönsterputsning som utförs i hemmet eller i anslutning till det – ett exempel på det är när du anlitar en städfirma som städar hemma hos dig.

Sänkt tak för rutavdrag 1 januari 2016

"Köpare som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, det vill säga före ingången av det år de betalar för tjänsterna, kan dra av max 25 000 kronor i rutavdrag per år. Den som däremot har fyllt 65 år kan dra av upp till 50 000 kronor i rutarbete per år. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden. Observera att rot- och rutavdraget tillsammans är på max 50 000 kronor per år och person oavsett ålder."

Läs mer om rut-avdrag på Skatteverkets hemsida.

Du behöver inte ansöka själv om rutavdraget - det sköter vi åt dig!

Exempel på hushållsnära tjänster som kan utföras ett städföretag:

  • Städning
  • Dammsugning
  • Fönsterputsning
  • Strykning

Ovanstående tjänster får du alltså göra avdrag för och det gör det således billigare att anlita en städfirma. Exempel på andra hushållsnära tjänster som i de flesta fall ligger utanför ett städföretags verksamhet är barnpassning, trädgårdsarbete, vård av kläder och matlagning utförd i bostaden.

Hjälp från ett städföretag ger dig avlastning

Städhjälp etc är tjänster som många människor har behov av i dagens stressade samhälle där jobb och andra måsten tar en så stor del av vår tid. Då kan det vara skönt att kunna spendera den lediga tid man har med familj och vänner istället för hushållsarbete (även om alla sysslor i bostaden naturligtvis inte kan lejas ut till ett städföretag). Men den avlastning hjälpen kan ge är viktig för många.

Har du några ytterligare frågor om hushållsnära tjänster och RUT-avdraget, är du välkommen att kontakta oss på Rena Rutor AB så hjälper vi dig gärna.