Dammlister

Dina dammlister behöver bytas ut regelbundet.

Gör det i samband med vår fönsterputsning så får du rabatt!

 

Våra dammlister monteras mellan bågarna på kopplade fönster och släpper igenom luft men inte smuts. Våra dammlister minskar behovet av fönsterputsning mellan glasen. Dammtätningslisten ger också varmare innerglas, minskar kallras och reducerar trafikbuller. Ibland kan man behöva lämna ett utrymme i t ex hörnen för att minska risken för kondens mellan bågarna.


Vi är experter på dammlister!

 

Listen monteras mellan glasen på fönster med kopplade bågar, främst för att minska behovet av fönsterputsning. Listen är luftgenomsläpplig för att tillåta en viss cirkulation så att det inte uppstår problem med kondens. Om kondens ändå uppstår kan man lämna en bit utan list i varje hörn för att öka cirkulationen. Det är också viktigt att kontrollera att utrymmet mellan karm och ytterbåge är tillräckligt stort.

 

Listen filtrerar luften som passerar mellan glasen och utrymmet blir därför inte lika smutsigt.

 

I någon mån bör den betraktas som en förbrukningsvara eftersom den med tiden blir full av damm och därmed mister sin funktion. När man ändå putsar fönster är det ett bra tillfälle att byta ut dammlisten, med några års mellanrum.

Den ger också ett något varmare innerglas och kan minska kallras marginellt samtidigt som fönstrets bullerdämpande förmåga förbättras litegrann.

Vi lämnar större rabatter till bostadsrättsföreningar!